Промбудпостач - газоблоки по Україні, будівельні матеріали, все для будівництва


Газоблоки АЕРОК в Яблуневі газобетон Яблунів

Газоблоки АЕРОК в Яблуневі газобетон Яблунів

Цена за м. куб. (шт.): 1 360.00 грн.
  • Подробнее
  • Задайте вопрос по этому товару
  • Мнения покупателей

Газоблоки в Яблуневі.

У звязку з частою зміною ціни на газоблоки дивіться тут ЦІНА.

 Купити газоблоки АЕРОК в Яблуневі газобетон Яблунів Косів Івано-Франківськ

Новини, акції на газоблоки. 

газоблок в івано-франківcьку, газобетон в івано-франківcьку, газоблоки в івано-франківську ціна, газоблок івано-франківськ ціна, купити газоблоки в іано-франківську, газоблок в івано-франківську ціни, газоблоки Яблунів Косів івано-франківськ купити, ракушняк івано-фраківськ, шлакоблок івано-франківськ, Ivano-frankivsk,ивано-франковск на карте украины.

Основнi властивостi газобетону:

- Теплий i легкий як дерево;

- Великий розмiр блокiв (довжина вiд 600 до 625 мм; висота вiд 250 до 300 мм) дозволяє будувати швидко (1 поверх котеджу за тиждень);

- Дешево будувати (бюджет будiвництва будинку з газобетону нижче на 20% плюс-мiнус 3%, нiж при будiвництвi з цегли)

Що значить теплий i легкий як дерево? Те, що при щiльностi 500 кг на кубометр (D500) газобетон має коефiцiєнт теплопередачi 0,12 Вт / (м * С), а дерево (при вазi в сухому станi також порядку 500 кг / м3) має аналогiчний коефiцiєнт теплопровiдностi - 0,11Вт / (м * С) (коливається залежно вiд породи), тобто вага i теплопровiднiсть газобетону i дерева майже однаковi.

З точки зору технологiї виробництва газобетон - це вид пористого бетону. Вiдноситься до великого класу пористих бетонiв.

Якщо говорити саме про автоклавний газобетон, то:

- За властивостями вiн вiдрiзняється вiд iнших пористих бетонiв найбiльшою мiцнiстю;

- За технологiєю рiзниця в термiчної (автоклавної) обробцi;

- За зовнiшнiм виглядом характерний бiлий колiр;

- За документами вiдповiдає ГОСТ 31360-2007.

 

При цьому будинок з газобетону позбавлений таких недолiкiв дерев'яного будинку, як:

  пожежонебезпека;

  схильнiсть гниттю;

  вразливiсть перед жучками;

  усушка або розбухання;

 необхiднiсть обробляти хiмiєю вiд шкiдникiв.

 

Основнi альтернативи газобетону - це пiнобетон i цегла. Порiвнюємо в першу чергу з цеглою, у другу з пiнобетоном i Лiнiя виробництва газобетону (що по мiцностi бетону рiвноцiнно, незважаючи на рiзницю в назвi)

ivano frankivsk www.prombudpostach.com.ua

 

Переваги будiвництва з газобетону:    Швидке будiвництво: будинок за 4-5 мiсяцiв вiд фундаменту до даху (одноповерховий з мансардою, без поспiху, з дотриманням технологiї i термiнiв застигання фундаменту i бетонних армопояс мiж поверхами);

    Тепло; цитую одного з клiєнтiв: «за вiкном мiнус 30, а я в майцi»;

   Бюджетно: будинок з газобетону обходиться дешевше цегельного вже на стадiї стройварiант (економiя близько 20%), плюс Ви економите ще на внутрiшнiй обробцi;

    Легко обробляти, тобто свердлити, пиляти, вирiзати арку, штробiть канал пiд проводку, висвердлити пiдрозетник;

    Достатня мiцнiсть: клас бетону В2,5 дозволяє будувати несучi стiни до 3 поверхiв, перекривати поверхи залiзобетонними плитами; тримає крiплення, який доступний за цiною (дюбель для газобетону - 1,5 руб.);

    екологiчнiсть пiдтверджена санiтарним сертифiкатом;

    Вогнестiйкiсть: не просто негорючий матерiал, а що перешкоджає поширенню вогню, тобто мiжкiмнатнi перегородки з газобетону витримають такий жар, вiд якого цеглянi розсиплються;

    Дихаючий будинок завдяки вiдкритiй структурi пiр.

 

Мiнуси газобетону: 
     -  крихкiсть на удар або точкове навантаження: для будiвництва з газобетону розроблена спецiальна технологiя, щоб забезпечити рiвномiрний розподiл навантаження i як результат запобiгти появi трiщин i забезпечити безпеку проживання;

     -   гiгроскопiчнiсть: вбирає воду. Вiдкрита структура пiр дає плюс в тому, що будинок дихає i мiнус в тому, що швидко вбирає воду, правда вiддає теж швидко. Знову ж цей мiнус нейтралiзується дотриманням технологiї будiвництва, при якiй газобетону забезпечується пасивна вентиляцiя, щоб не накопичувалася волога в стiнi.

 

Серед плюсiв часто називають високу звукоiзоляцiю газобетону. Чи так це?

 

Якщо порiвняти конкретнi коефiцiєнти звукоiзоляцiї газобетону i цегли, то буде видно, що реальних переваг тут у газобетону немає. У той же час газобетон володiє достатньою кiлькiстю реальних плюсiв i без цього.

Газобетон D500, класу В2,5 - це конструкцiйно-теплоiзоляцiйний матерiал, але не звукоiзоляцiйний.

 

Транспортна упаковка газобетонних блокiв. Газобетоннi блоки можна поставляти неупакованими, в контейнерах або упакованими в полiетиленовiй плiвцi з обтягуванням на европоддонах. Пiд час транспортування, зберiгання та будiвництва газобетоннi блоки необхiдно оберiгати вiд промокання. При вивантаженнi блоки необхiдно встановлювати на пiдставки або гiдроiзоляцiйний матерiал, щоб оберегти їх вiд вологи iз землi.

 

Кладка зовнiшнiх стiн з газобетонних блокiв. Кладка газобетонних блокiв дуже проста. Блоки кладуться також, як цеглини, дотримуючись шви укладки. Укладання стiн необхiдно починати з кутових блокiв, вертикальну площину яких перевiряють за допомогою схилу, а горизонтальну - за допомогою рiвня. При укладаннi в першу чергу натягують направляючий шнур, щоб у першого ряду газобетонних блокiв не було опуклостей або вогнутостей. Направляючий шнур прикрiплюють до верхнiх кутiв кутових блокiв.

 

Перший ряд блокiв кладуть на цементний розчин iз спiввiдношенням 1: 3 (цемент: пiсок). Продовжуючи кладку, пiсля декiлькох покладених рядiв, необхiдно перевiряти вертикальнiсть стiн i кутiв. Якщо блоки трохи змiстилися, то за допомогою легких ударiв кельми, їх встановлюють в потрiбне мiсце. У разi необхiдностi газобетоннi блоки можна пиляти простою пилкою, тесати, свердлити i робити отвори будь-якої конфiгурацiї. У газобетонних блокiв дуже хороша сумiснiсть з iншими матерiалами: розчинами для кладки, штукатуркою, лаками, фарбами, клеями. Здiйснюючи кладку з газобетонних блокiв, в споруджуваному примiщеннi бажано влаштувати примусову вентиляцiю, щоб прискорити висихання блокiв. Стiну з блокiв необхiдно створювати з горизонтальних рядiв так, щоб їх площинi були перпендикулярнi напрямками навантаження стiни; блоки вiдокремлюються один вiд одного вертикальними швами i блоки кожного наступного ряду повиннi перекривати вертикальнi шви попереднього ряду. Перекриття швiв забезпечує рiвномiрний розподiл навантаження на блоки i стiйкiсть стiни до нерiвномiрного осiдання i коливанню температур.

 

Кладка перегородок з газобетонних блокiв. Складаючи перегородки з газобетонних блокiв, можна використовувати кiлька способiв: а) встановлюючи перегородковий блок на повну глибину блоку зовнiшньої стiни; в) встановлюючи перегородковий блок в блок зовнiшньої стiни до глибини 150 мм, вiдповiдно викроюючи зовнiшнi блоки; с) з киснем, тобто без з'єднання мiж собою стiнових блокiв. Для збiльшення стiйкостi перегородок в зовнiшню стiну бажано вмурувати 300 мм довжини якоря, виходячи з умови: не менше 3 штук на висоту одного поверху, вмуровуючи їх до половини своєї довжини. Якщо перегородки стикаються зi стiнами, виготовленими з iнших укладальних матерiалiв, то необхiдно використовувати (с) варiант.

Вплив особливостей розчину на стiйкiсть кладки. Газобетоннi блоки зазвичай з'єднують мiж собою змiшаним цементним розчином, марка якого не нижче 50. Чим нижче марка розчину, тим легше його стиснути i тим бiльше буде деформацiя кладки i напруга прогинiв i сколiв кожного блоку. Тому необхiдно застосовувати розчин вищих марок. Пiдвищена мiцнiсть розчину мiнiмально збiльшує мiцнiсть кладки. Найбiльш важливе значення мають показники плинностi розчину. Пластичнi сумiшi розчину краще укладаються на поверхнi блокiв, забезпечуючи рiвномiрну товщину розчину i щiльнiсть швiв. Це в свою чергу пiдвищує мiцнiсть кладки газобетонних блокiв, зменшуючи напругу прогинiв i сколiв окремих блокiв. Якщо такий розчин укладати бiльш товстим шаром, вiн потрiскається. Газобетоннi блоки, якi стикаються з розчином, трохи змочують водою, щоб вони не поглинали бiльше необхiдного води, яка потрiбна для затвердiння розчину.

Таблиця Обухів Березань

Для будування будинків з газобетону АЕРОК найбільш пoтpібні такі інстpументи AEROC:

    Штpoбopез, щo дoзвoляє якіснo poбити гopизoнтальні пoглиблення в газoбетoні. Вoни неoбхідні для аpмування шаpів газoблoків (пoтpібнo викoнувати чеpез кoжні 3-4 шаpи і в pайoні вікoнних пpopізів), а такoж для пpoкладки кoмунікацій.

    Каpетка, ківш-кельма і зубчаста кельма для pівнoміpнoгo poзпoділу тoнкoгo шаpу клею пo пoвеpхні газoблoку. Чим тoнше шаp (1-2 мм), тим нижче теплoпpoвідність стін, тoму щo немає містків хoлoду.

    Кoсинець для pізання і пила. Вoни дoзвoляють тoчнo і швидкo poзpізати газoблoки на частини будь-якoгo poзміpу.

    Гумoвий мoлoтoк для тoнких poбіт, щo не вимагають oсoбливих зусиль, щoб не пoшкoдити будматеpіал.

Весь інстpумент АЕРОК для газoблoку мoжна купити в НАС  за завoдськими цінами.

 

Кути • Яблунів

Косів Корости Акрешори Березуни Яворів Стопча́тів Рі́чка Цуцулин Текуче Нижній Березів Баня-Березів Вижній Березів Великий Рожин Химчин Сопів Косма́ч Микитинці Брустурів Рибне Лючки́ Вербовець Трач Снідавка Уторопи Го́род Смодна Соколівка Рожнів Люча Кобаки Кривоброди Гуцулівка Слобідка Середній Березів Розтоки Прокурава Малий Рожин Старий Косів Бабин Шепіт Старі Кути Кути 

Кути • Яблунів .Косов Корости Акрешоры Березуны Яворов Стопчатов Река Цуцули Сопов Космач Никитинцы Брустуров Рыбное Лючки Вербовец Трач Снидавка Уторопи Город Смодна Соколовка Рожнов Люча Кобаки Кривоброды Гуцуливка Слободка Средний Березов Розтоки Прокурава Малый Рожин Старый Косов Бабий Шепот Старые Куты Куты.

 

        Для газоблоку AEROC використовують  клей AEROC . Клей для блоків AEROC є мінеральною суxою сумішшю,      упакованою в паперові мішки вагою 25 кг. AEROC клей для блоків призначений для зовнішньої і внутрішньої кладки блоків AEROC Ecoterm і AEROC Classic.

Для установки виробів AEROC розроблені спеціальні суміші, що забезпечують міцну і надійну якість кладки. Клею, що виступив із шву,потрібно дати застигнути, після чого видалити кельмою або шпателем.

Продаж, доставка газоблоків "Аерок" від 30 м3. Замовлення по tel:(098)3872447,(066)7131753,(063)4782030.Газоблоки оптом купити газоблоки гуртом купити дешевий газоблок

купити дешевий газоблок оптом Яблунів Косів

купити дешевий газоблок гуртом

аерок стоунлайт ціна опт

 

 

Пропонуємо Вам купити у нас газобетон АЕРОК по гуртовим цінам

Телефон: 066-713-17-53, 098-387-24-47, 063-478-20-30

УТОЧНІТЬ ЦІНУ ПЕРЕД ЗАМОВЛЕННЯМ .

 

Купити газоблоки СТОУНЛАЙТ та АЕРОК в Яблунові Косові газобетон Стоунлайт Яблунів Косів Івано-Франківськ

 

Доставка газоблоків AEROC від 30 м.куб.

Телефон для замовлення

(066) 713-17-53, (098) 387-24-47, (063) 478-20-30

 

 

Вигідні умови співпраці по доставці газоблоків. Купуючи газоблоки у нас в подарунок отримуєте клей, інструменти за собівартістю. Газоблоки, газобетон Аерок ідеальний по відношенню до геометрії блоку гарантія якості 100%. Супер ціни на газоблоки з доставкою. Поспішайте замовити газобетон AEROC, купуйте якісний газоблок. Потрібен газоблок дзвоніть по тел.066 713 17 53  та тел.098 387 24 47. xочете придбати газоблоки, ми чекаємо Вашого дзвінка. Купити дешево газоблоки AEROC газобетон. Газобетон недорого з доставкою по області. Низькі ціни на газоблоки AEROC з доставкою. Газоблок за доступними цінами у вашому регіоні. Шукаєте газоблоки, xочете придбати газобетон, звертайтеся до нас, будемо раді допомогти Вам купити гзоблоки за вигідними цінами з доставкою прямо до будівельного майданчика.

 

 

 

 


Мнения покупателей:

Еще нет мнений об этом товаре.
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.
Изменено: Пятница, 18 октября 2019 07:26
2012 - 2016. Газоблоки Промбудпостач. Розробка та дизайн "Західні інформаційні технології".
Яндекс.Метрика